EL TIEMPO

martes, 12 de octubre de 2010

Wikiculum

Vaig a aportar definicions que em semblen interessants.

Professor: "Un professor és la persona encarregada de guiar el procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes al seu càrrec. Segons el país, té unes atribucions o unes altres. A Catalunya se sol reservar el terme per a docents de secundària cap amunt, ja que als ensenyants d'educació primària se'ls anomena mestres. Als països anglosaxons, per contra, un professor només és el que dóna classes a la universitat, mentre que la resta estan englobats sota l'etiqueta de "teacher". Els professors tenen estudis superiors."
Versió més extensa a http://ca.wikipedia.org/wiki/Professor

Alumne: "Un alumne és una persona que rep ensenyament per part d'una altra, mestre o professor, que li aporta coneixements i aprenentatges que el capacitaran per a desenvolupar-se personalment i socialment. També se'l sol anomenar "estudiant".
Etimològicament, "alumne" és un mot provinent del llatí alumnus, derivat del mot alere, que significa "alimentar". Així, l'alumne és aquell que es nodreix d'aquell que sap, que coneix.
Un concepte similar és "deixeble", aquell qui segueix les directrius del seu mestre o guia, aquell que se sotmet al guiatge d'una altra persona que accepta com a model i referent.
Avui dia és la societat i el govern qui marca les directrius bàsiques de l'educació en les primeres etapes de la vida, i és l'escola qui assumeix aquest paper a nivell institucional. Val a dir, però, que l'entorn i la societat en general esdevenen entitats educatives, en tant que son referents i models per a aquells infants que estan en fase d'expandir les seves capacitats i aptituds i aprenen de l'entorn."

No hay comentarios:

Publicar un comentario